HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA CHEMA – Ý

0 Orders
#
In stock

Mô tả

HÓA CHẤT SINH HÓA CHEMA

 HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA CHEMA – Ý

HÃNG SẢN XUẤT: CHEMA – ITALY

TTMã hàngTên hàng / ZiseQUY CÁCHĐVTĐƠN GIÁ VNĐ
1BC 0100 CHALBUMIN 2 x 50 ml2 x 50 ml + 1 x 5 ml standardHộpĐăng nhập để xem & tải báo giá
(Xem hướng dẫn)
2BC 0500 CHALBUMIN 4 x 125ml4 x 125 ml + 1 x 5 ml standardHộp
3AF F080 CHALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 4 x 20 ml4 x 16ml + 1 x 16mlHộp
4AF F245 CHALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 12 x 20 ml12 x 16ml + 3 x 16mlHộp
5AF F400 CHALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 8 x 50 ml8 x 40ml + 2 x 40mlHộp
6AF F600 CHALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 5 x 120ml4 x 120ml + 1 x 120mlHộp
7AM F060 CHAMYLASE FL 6 x 10ml 6 x 10mlHộp
8AM F120 CHAMYLASE FL 12 x 10ml12 x 10mlHộp
9AM F245 CHAMYLASE FL  12 x 20ml 12 x 20mlHộp
10EA F080 CHAMYLASE EPS FL (IFCC) 4 x 20ml4 x 16ml + 1 x 16mlHộp
11EA F245 CHAMYLASE EPS FL  (IFCC) 12 x 20ml12 x 16ml + 3 x 16mlHộp
12DT F125 CHBILIRUBIN TOTAL FL 5 x 25ml4 x 25ml + 1x 25mlHộp
13DT F500 CHBILIRUBIN TOTAL FL 10 x 50ml8 x 50ml + 2x 50mlHộp
14DD F125 CHBILIRUBIN DIRECT FL 5 x 25ml4 x 25ml + 1x 25mlHộp
15DD F500 CHBILIRUBIN DIRECT FL 10 x 50ml8 x 50ml + 2x 50mlHộp
16CA 0305 CHCALCIUM 6 x 50ml3 x 50ml+ 3 x 50ml + 1 x 5ml standardHộp
17CA 0505 CHCALCIUM 4 x 125ml2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standardHộp
18CL 0100 CHCHLORIDE 2 x 50ml2 x 50ml+ 1 x 5ml standardHộp
19CL 0500 CHCHLORIDE 4 x 125ml4 x 125ml+ 1 x 5ml standardHộp
20CT F100 CH

CHOLESTEROL FL 2 x 50ml

2 x 50ml+ 1 x 5ml standardHộp
21CT F400 CHCHOLESTEROL FL 4x 100ml4 x 100ml+ 1 x 5ml standardHộp
22CT 100F CHCHOLESTEROL FL 4 x 250ml4 x 250ml+ 1 x 5ml standardHộp
23CD 0400 CHHDL PRECIPITATING REAGENT 4 x 100ml4 x 100mlHộp
24HD F080 CHHDL – DIRECT FL  4 x 20ml3 x 20ml + 1 x 20mlHộp
25HD F245 CHHDL – DIRECT FL 12 x 20ml9 x 20ml + 3 x 20mlHộp
26HD F400 CHHDL – DIRECT FL 4 x 100ml3 x 100ml + 1 x 100mlHộp
27DL F080 CHLDL – DIRECT FL 4x 20ml3 x 20ml + 1 x 20mlHộp
28CK F060 CHCK – NAC FL ( DGKC/IFCC) 6 x 10ml6 x 8ml + 1 x 12 mlHộp
29CK F120 CHCK – NAC FL ( DGKC/IFCC) 12 x 10ml12x 8ml + 2 x 12 mlHộp
30CK F245 CHCK – NAC FL ( DGKC/IFCC)  12 x 20ml12 x 16ml + 3 x 16 mlHộp
31MB F060 CHCK-MB FL ( DGKC/IFCC) 6 x 10ml6 x 8ml + 1 x 12 mlHộp
32MB F120 CHCK-MB FL ( DGKC/IFCC) 12 x 10ml12x 8ml + 2 x 12 mlHộp
33CR 0500 CHCREATININE 4 x 125 ml2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standardHộp
34CR 1000 CHCREATININE 4 x 250 ml2 x 250ml+ 2 x 250ml + 1 x 5ml standardHộp
35CE F125 CHCREATININE – E FL 5 x 25 ml5 x 25ml + 1x 25mlHộp
36GT F 080 CH

GAMMA GT FL 4 x 20ml

4 x 16ml + 1 x 16mlHộp
37GT F 245 CHGAMMA GT FL 12 x 20ml12 x 16ml + 3 x 16mlHộp
38GT F 400 CHGAMMA GT FL 8 x 50ml8 x 40ml + 2x 40mlHộp
39GT F 600CHGAMMA GT FL 5 x 120ml4 x 120ml + 1 x 120mlHộp
40GL F400 CHGLUCOSE FL 4 x 100ml4 x 100ml+ 1 x 5ml standardHộp
41GL 100F CHGLUCOSE FL 4 x 250ml4 x 250ml+ 1 x 5ml standardHộp
42GO F080 CHGOT – AST FL (IFCC) 4 x 20ml4 x 16ml + 1 x 16mlHộp
43GO F245 CHGOT – AST FL (IFCC) 12 x 20ml12 x 16ml + 3 x 16mlHộp
44GO F400 CHGOT – AST FL (IFCC) 8 x 50ml8 x 40ml + 2x 40mlHộp
45GO F600 CHGOT – AST FL (IFCC) 5 x 120ml4 x 120ml + 1 x 120mlHộp
46GP F 080 CHGPT – ALT FL (IFCC) 4 x 20ml4 x 16ml + 1 x 16mlHộp
47GP F245 CHGPT- ALT FL (IFCC) 12 x 20ml12 x 16ml + 3 x 16mlHộp
48GP F400 CHGPT – ALT FL (IFCC) 8 x 50ml8 x 40ml + 2x 40mlHộp
49GP F600 CHGPT – ALT FL (IFCC) 5 x 120ml4 x 120ml + 1 x 120mlHộp
50FE 0100 CHIRON CRX 2 x 50ml2 x 50ml+ 1 x 5ml standardHộp
51FE 0500 CHIRON CRX 4 x 125ml4 x 125ml+ 1 x 5ml standardHộp
52LD F060 CHLDH FL (DGKC) 6 x 10ml6 x 8ml + 1 x 12 mlHộp
53LD F120 CHLDH FL (DGKC) 12 x 10ml12x 8ml + 2 x 12 mlHộp
54LD F245 CHLDH FL (DGKC) 12x 20ml12 x 16ml + 3 x 16 mlHộp
55MG 0200 CHMAGNESIUM 10 x 20ml5 x 20ml+ 5 x 20ml + 1 x 5ml standardHộp
56MG 0500 CHMAGNESIUM 4 x 125ml2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standardHộp
57TP 0100 CHPROTEIN TOTAL 2 x 50ml2 x 50ml+ 1 x 5ml standardHộp
58TP 0500 CHPROTEIN TOTAL 4 x 125ml4 x 125ml+ 1 x 5ml standardHộp
59TP 1000 CHPROTEIN TOTAL 4 x 250ml4 x 250ml+ 1 x 5ml standardHộp
60TR F100 CHTRIGLYCERIDES FL 2 x 50ml2 x 50ml+ 1 x 5ml standardHộp
61TR F400 CHTRIGLYCERIDES FL 4 x 100ml4 x 100ml+ 1 x 5ml standardHộp
62TR 100F CHTRIGLYCERIDES FL 4 x 250ml4 x 250ml+ 1 x 5ml standardHộp
63AZ F 080 CHUREA UV FL 4 x 20 ml4 x 16ml + 1 x 16ml+ 1x5ml standardHộp
64AZ F 245 CHUREA UV FL 12 x 20 ml12 x 16ml + 3 x 16ml+1x 5ml standardHộp
65AZ F 400 CHUREA UV FL 8 x 50 ml8x 40ml + 2 x 40ml+1x  5ml standardHộp
66AZ F 600 CHUREA UV FL 5 x 120 ml4 x 120ml + 1 x 120ml+ 1x 5ml standardHộp
67AZ 100F CHUREA UV FL 5 x 250 ml4 x 200ml + 1 x 200ml+ 1x 5ml standardHộp
68UC F400 CHURE COLOR FL 4 x 100ml2 x 100ml + 2 x 100ml+ 1 x 2.5ml+ 1x 5ml standardHộp
69UC 100F CHURE COLOR FL 4 x 250ml2 x 250ml + 2 x 250ml+ 1 x 6.25ml+ 1x 5ml standardHộp
70AU F100 CHURIC ACID T FL 5 x 20ml4 x 20ml+ 1 x 20ml + 1 x 5ml standardHộp
71AU F250 CHURIC ACID T FL 5 x 50ml4 x 50ml+ 1 x 50ml + 1 x 5ml standardHộp
72AU 100F CHURIC ACID T FL 4 x 100ml4 x 80ml+ 1 x 80ml + 1 x 5ml standardHộp
73ZN 0125 CHZINC 5 x 25ml5 x 20ml + 5x 5ml + 1 x 5ml standardHộp
74AT 0015 CHAUTOCAL H 5 x 3ml5 x 3mlHộp
75AT 0030 CHAUTOCAL H 10 x 3ml10 x 3mlHộp
76QN 0050QUANTINORM CHEMA 10 x 5ml10 x 5mlHộp
77QP 0050QUANTIPATH CHEMA 10 x 5ml10 x 5mlHộp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA CHEMA – Ý”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *