TEST SEROCHEK các giá trị thông tin của “SEROCHEK MBT” xét nghiệm nhanh (Zephyr Biomedicals, Ấn Độ) HÃNG SEROCHEK được đánh giá để xác nhận sự hiện diện của kháng thể trong huyết thanh Mycobacterium tuberculosis in vitro.  Phân tích các kết quả chỉ ra rằng bệnh lao phổi có thể được xác nhận bởi các TEST SEROCHEKthử nghiệm chỉ trong 31% của các thí sinh. TEST SEROCHEK Các cuộc thử nghiệm  đã chứng minh được nhiều thông tin nhất là trong các hình thức nhỏ của bệnh lao (9%) và để được thông tin nhiều hơn trong quá trình phổ biến (41,7%) và bệnh lao phổi mãn tính (75%). Những phát hiện  (9% xét nghiệm huyết thanh dương tính trong các hình thức nhỏ của bệnh lao) cho rằng “SEROCHEK MBT” thử nghiệm cho thấy độ nhạy thấp trong việc khẳng định sự hiện diện của kháng thể lao Mycobacterium huyết thanh và  do đó một giá trị thông tin thấp như là một phương pháp để chẩn đoán nhanh bệnh lao .

Hhiệu quả chẩn đoán của “SEROCHEK MBT” test nhanh để xác định kháng thể để mycobacterium tuberculosis

TEST SEROCHEK là hãng đang dần mạnh lớn lên bởi những con người mang tầm vóc lớn.

TEST SEROCHEK


Notice: Undefined index: pages in /home/u463436857/domains/ykhoabinhduong.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181