TEST SD đã được phát triển xét nghiệm chẩn đoán nhanh mà làm cho nó có thể chẩn đoán bệnh khác nhau ở giai đoạn trước đó với niềm tin rằng chúng tôi hỗ trợ cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc của con người kể từ khi thành lập vào tháng 2 năm 1999.

TEST SD đã phát triển thành các nhà lãnh đạo toàn cầu về chẩn đoán trong ống nghiệm, và các sản phẩm chính của chúng tôi như sốt rét, sốt xuất huyết, HIV và giang mai, được công nhận là sản phẩm đẳng cấp thế giới.

TEST SD những sản phẩm này được cung cấp cho hơn 120 quốc gia trên toàn cầu thông qua các tổ chức quốc tế như WHO, UNICEF, mua sắm chính phủ và các nhà phân phối nước ngoài.

TEST SDđược liên tục cung cấp các sản phẩm sáng tạo và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng toàn cầu để thúc đẩy như là một công ty toàn cầu.

HÃNG SD Chúng tôi muốn bạn để ủng hộ chúng tôi trong thử thách của chúng tôi để đóng góp cho một tương lai khỏe mạnh.


Notice: Undefined index: pages in /home/u463436857/domains/ykhoabinhduong.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181