Test covid sd biosensor

0 Orders
#
In stock

Mô tả

Test covid sd biosensor

Test covid sd biosensor là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên nucleocapsid SARS ‑ CoV ‑ 2 có trong mẫu mũi người. Nó chỉ cung cấp một kết quả xét nghiệm sàng lọc ban đầu. Kết quả của xét nghiệm này không nên là cơ sở duy nhất để chẩn đoán; thử nghiệm xác nhận là bắt buộc.

Test covid sd biosensor
Test covid sd biosensor

Sử dụng có mục đích

TIÊU CHUẨN Q COVID-19 Ag Home Test là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên nucleocapsid SARS ‑ CoV ‑ 2 có trong mẫu mũi người. Nó chỉ cung cấp một kết quả xét nghiệm sàng lọc ban đầu. Kết quả của xét nghiệm này không nên là cơ sở duy nhất để chẩn đoán; thử nghiệm xác nhận là bắt buộc.

Thuận lợi:

  • Nhận kết quả trong 15 ~ 30 phút
  • Quy trình kiểm tra dễ dàng và thuận tiện để kiểm tra tự chẩn đoán
  • Hiệu quả trong việc phát hiện biến thể SARS-CoV-2
  • Thích hợp để kiểm tra điểm chăm sóc
  • Không cần sử dụng thêm thiết bị

Cách dùng:

Mẫu vật: Ngoáy mũi

Thời gian kiểm tra: Trong 15 ~ 30 phút

Khối lượng mẫu :4 giọt

Nhạy cảm: 94,94% (75/79)

Tính đặc hiệu: 100% (217/217)

Nhiệt độ bảo quản: 2-30 ℃ / 36-86 ℉

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 0909.000.966 để dược giải đáp mọi thắc mắc.