HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH – HÓA CHẤT ROCHE

0 Orders
#
In stock

Mô tả

HÓA CHẤT ROCHE

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch – hóa chất Roche

 

HÓA CHẤT ROCHE – DÙNG CHO MÁY CÁC MÁY ROCHE Elecsys 2010 , Cobas E401 , E411, E601, E602

Tên hóa chấtQuy cách đóng góiĐơn giáXuất xứ
TSH RP ELECSYS KIT200 testsĐăng nhập để xem & tải báo giá
(Xem hướng dẫn)
 Germany
ELEC TSH CALSET4 x 1 ml Germany
T3 RP ELECSYS KIT200 tests Germany
T3 CS ELECSYS KIT4 x 1 ml Germany
FT3 II RP ELEC KIT200 tests Germany
FT3 II CS ELEC KIT4 x 1 ml Germany
T4 GEN.2 ELECSYS,COBAS E200 tests Germany
T4 CS GEN.2 ELEC4 x 1 ml Germany
FT4 RP ELECSYS KIT200 tests Germany
FT4 CS ELECSYS KIT4 x 1 ml Germany
TG Gen.3100 Germany
TG CALSET ELEC4 x 1ml Germany
PRECICTRL UNIVERSAL ELEC4x3ml Germany
Elec Anti-TPO Gen3
100 tests
 Germany
Elec Anti-TPO CalSet
4×1.5mL
 Germany
Elec Anti-TG Gen4
100 tests
 Germany
Elec Anti-TG CalSet
4×1.5mL
 Germany
ANTI-TSHR ELECSYS,COBAS E100 tests Germany
ELECSYS CK-MBSTAT100 tests Germany
ELECSYS CK-MB CALSETSTAT4 x 1 ml Germany
MYO RP ELECSYS KIT100 tests Germany
MYOGLOBIN CS ELECSYS,COBAS E4 x 1 ml Germany
CK.MB RP GEN3 ELEC100 tests Germany
CK.MB CS ELEC4 x 1 ml Germany
PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELE4 x 2 ml Germany
Elecsys hs TnT (200 tests)200 tests Germany
Elecsys hs TnT Calset4 x 1ml Germany
Elec PreciControl Troponin4 x 2 ml Germany
PROBNP GEN.2 ELECSYS,COBAS E100 tests Germany
PROBNP CS COBAS E4 x 1 ml Germany
Elecsys hs TnT STAT100 tests Germany
Elecsys hs TnT Calset STAT4 x 1ml Germany
Elec hGH100 tests Germany
Elec hGH Calset4×1 ml Germany
Elec HE4100 tests Germany
Elec HE4 Calset4×1 ml Germany
Elec HE4 PreciControl4×1 ml Germany
Elec HSV-1 IgG100 tests Germany
Elec HSV-2 IgG100 tests Germany
Elec PreciControl HSV4x3mL Germany
Elec TG Confirmatory50 tests Germany
Elec CMV IgG Avidity100 tests Germany
Elec CMV IgG Avidity Control6x1mL Germany
DIGOXIN RP ELEC100 tests Germany
DIGOXIN CS ELEC4 x 1.5 ml Germany
ELEC DIGITOXIN100 tests Germany
ELEC DIGITOXIN CALSE4 x 1 ml Germany
AFP RP GEN1.1ELEC100 tests Germany
AFP CS GEN2.1 ELEC4×1 ml Germany
CA 15-3 II RP ELEC100 tests Germany
CA 15-3 II CS ELEC4×1 ml Germany
CA 19-9 RP ELEC100 tests Germany
CA 19-9 CALSET4×1 ml Germany
CA 125 II R RP ELEC100 tests Germany
CA 125 II R CALSET4×1 ml Germany
CA 72-4 RP ELEC100 tests Germany
CA 72-4 CASET ELEC4×1 ml Germany
CEA RP ELECSYS KIT100 tests Germany
CEA CALSET GEN.24×1 ml Germany
CYFRA RP ELEC100 tests Germany
CYFRA CALSET 2 ELEC4 x 1 ml Germany
NSE RP ELECSYS KIT100 tests Germany
NSE CS ELECSYS KIT4 x 1 ml Germany
PSA RP GEN2.1 ELEC100 tests Germany
PSA CS GEN2.1 ELEC4 x 1 ml Germany
FREE PSA GEN.2100 tests Germany
FREE PSA CS GEN.24 x 1 ml Germany
PRECICTR TUMOR MARKER ELEC4 x 3 ml Germany
 ELEC B12 RP GEN.2100 tests Germany
B12 CALSET ELEC4 x 1 ml Germany
FERRI RP GEN2 ELEC100 tests Germany
FERRITIN CALSET4 x 1 ml Germany
ELECSYS FOLATE III100 tests Germany
ELECSYS FOLATE III Calset4 x 1 ml Germany
ANTI-HAV IGM ELEC100 tests Germany
PRECTL ANTIHAV IGM ELEC16 x 0.67 ml Germany
ANTI-HAV 2 ELEC100 tests Germany
PRECICTRL ANTI-HAV16 x 1ml Germany
HBSAG CONFIRMATION ELEC40 tests Germany
HBSAG 2 ELEC100 tests Germany
PRECICTRL HBSAG 2 ELEC16 x 1.3ml Germany

HBsAg II quant

100 tests Germany
ANTI-HBS ELEC100 tests Germany
PRECICTL ANTI-HBS ELEC16 x 1.3 ml Germany
ANTI-HBC100 tests Germany
PRECICTRL ANTI-HBC ELEC16 x 1.3 ml Germany
ANTI-HBC IGM ELEC100 tests Germany
PRECICTRL HBC IGM ELEC16 x 1 ml Germany
HBEAG ELECSYS KIT100 tests Germany
PRECICTRL HBEAG ELEC16 x 1.3 ml Germany
ANTI-HBE ELEC100 tests Germany
PRECICTL ANTI-HBE16 x 1.3 ml Germany
ANTI HCV ELECSYS, COBAS E100 tests Germany
PRECICONTROL ANTI HCV CE16 x 1.3 ml Germany
HIV combi PT100 tests Germany
Elecsys PreciControl®HIV6×2 ml Germany
HIV Ag Confirmatory Test2 x 20 tests Germany
ELECSYS HIV AG1 Germany
ELECSYS TOXO IGM100 tests Germany
PRECICTRL TOXO IGM ELEC16 x 0.67 ml Germany
ELECSYS TOXO IGG100 tests Germany
PRECICRTL TOXO IGG ELEC16 x 1 ml Germany
RUBELLA IGM ELEC100 tests Germany
PRECTL RUBELLA IGM ELEC8 x 1 ml Germany
RUBELLA IGG ELEC100 tests Germany
PRECTL RUBELLA IGG ELEC16 x 1 ml Germany
Elecsys CMV IgM100 tests Germany
Elecsys PreciControl CMV IgM100 tests Germany
Elecsys CMV IgG100 tests Germany
Elecsys PreciControl CMV IgG16 x 1.0 ml Germany
Elecsys PC Multi, 6x2ml6x2ml Germany
LH RP ELECSYS KIT100 tests Germany
LH CS GEN.2 ELECSYS,COBAS E4 x 1 ml Germany
FSH ELECSYS,COBAS E100 tests Germany
ELEC FSH CALSET II4 x 1 ml Germany
Estradiol G2 cobas e 100 V3100 tests Germany
ESTRADIOL II CALSET4 x 1 ml Germany
PROGESTERONE 2ELEC100 tests Germany
PROGESTERONE CS GEN.2 ELECSY4 x 1 ml Germany
ELECSYS PROLACTIN GEN100 tests Germany
PROLACTIN CALSET ELEC4 x 1 ml Germany
Testosterone II100 tests Germany
Testosterone II CS4 x 1 ml Germany
HCG+BETA II RP ELEC100 tests Germany
HCG+BETA II CS ELEC4 x 1 ml Germany
CORTISOL RP ELEC100 tests Germany
CORTISOL CALSET ELEC4 x 1 ml Germany
DHEA-S ELEC100 tests Germany
DHEAS CALSET ELEC4 x 1 ml Germany
INSULIN CS ELEC4 x 1 ml Germany
INSULIN RP ELEC100 tests Germany
ELEC C-PEPTIDE RP100 tests Germany
ELEC C-PEPTIDE CS4 x 1 ml Germany
ELECSYS ACTH100 tests Germany
ELECSYS ACTH CALS4×1 ml Germany
SHBG ELECSYS,COBAS E100 tests Germany
SHBG CS ELECSYS,COBAS E4 x 1ml Germany
N-MID OSTEOCALCIN ELEC100 tests Germany
N-MID OSTEOCALCIN CS ELEC4 x 1 ml Germany
B-CROSSLAPS ELEC100 tests Germany
B-Cross Lapscalset Elec4x1ml Germany
PTH ELECSYS,COBAS E100 tests Germany
PTH CALSET ELEC4 x 1ml Germany
Elec Vit D total100 tests Germany
Elec Vit D total Calset4×1 ml Germany
ELECSYS IGE GEN.2100 tests Germany
ELEC IgE CALSET4 x 1 ml Germany
ANTI CCP100 tests Germany
ELECSYS PRECICONTROL ANTI-CC2 x 2 ml Germany
ELECSYS S100 RP100 tests Germany
ELECSYS S100 CS4 x 1 ml Germany

free βhCG

100 tests Germany
free βhCG Calset4 x 1 ml Germany
PAPP-A100 tests Germany
PAPP-A Calset4 x 1 ml Germany
PCT BRAHMS ELECSYS,COBAS E100 tests Germany
Elecsys IL6100 tests Germany
PreciControl IL-64x2ml Germany
ELECSYS PIGF100 Tests Germany
ELECSYS PIGF Calset2 x 1 ml Germany
ELECSYS sFlt-1100 Tests Germany
 ELECSYS sFlt-1 Calset2 x 1 ml Germany
UNIVERSAL DILUENT ELEC2 x 18 ml Germany
PROCELL M 2X2 L ELEC2×2 L Germany
CLEAN-CELL M 2X2 L ELEC2 L Germany
ELEC CLEAN-CELL6 x 380 ml Germany
PROCELL ELEC 6X3806 x 380 ml Germany
SYS WASH ELECSYS500 ml Germany
ISE CLEANING SOL.5×100 ml Germany
PROBE WASH M ELECSYS12×70 ml Germany
PRECLEAN M5 x 600 ml Germany
ASSAY TIP ELEC30×120 pcs Switzerland
ASSAY CUP ELEC 201060 x 60 cup Switzerland
ASSAY TIP/CUP E17048x2x84 tips/cups
and 8 waste liners
 Switzerland
Measuring Cell with Ref. Elect. V7.01 pc Japan
Calset vials empty2 x 56 vials Germany
Controlset vials empty2 x 56 vials Germany
Calset vials empty2 x 56 vials Germany
Controlset vials empty2 x 56 vials Germany
ELEC AFP 200T200 Tests Germany
ELEC CEA 200T200 Tests Germany
ELEC PSA 200T200 Tests Germany
ELEC FERR RP 200T200 Tests Germany
PTH STAT Elecsys cobas e 100100 tests Germany
PTH STAT CS Elecsys2x2x1 ml Germany
PTH (1-84) cobas e 100100 tests Germany
PTH (1-84) CS Elecsys4 x 1 ml Germany
PreciControl Varia Elecsys3 x 4 ml Germany
ELECSYS T-UP TAKE M200 tests Germany
ELECSYS T-UP TAKE CALSET4 x 1 ml Germany
HIV combi PT100 testsDE
Elec CMV IgG Avidity 100 testsGermany
Elec CMV IgG Avidity Control 6x1mLGermany
Elecsys PreciControl®HIV 6×2 mlGermany
Anti-HCV G2 cobas e 200 200 testsGermany
Anti-HCV G2 cobas e 100 100 testsGermany
PRECI CONTROL THYROAB4 x 2 ml Germany

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH – HÓA CHẤT ROCHE”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *